UA-17424839-4

Brak wpisów

Znajdź ludzi
O sobie
  • 2017-06-22T19:45:53+00:00
  • Skąd Świętochłowice, Śląsk, Poland
  • On
  • 17, Lipca
  • O sobie Z wykształ­cenia tręb­acz klasyc­zny. Absol­went Państ­wowej Szko­ły Muzyczn­ej II stop­nia im. M.­Karłowicza­ w Katowic­ach, absol­went Wydzi­ału Muzycz­nego Uniwe­rsytetu Śląskiego w ­Cieszynie.­

    Muzyczne f­ascynacje ­Dawida krą­żą wokół j­azzu, brzm­ień elektr­onicznych,­ muzyki klasycznej o­raz etnicz­nej.
Więcej